PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 19-02-2024

 1. Inleiding

Welkom bij bankzen.online.

bankzen.online (“ons”, “wij” of “onze”) exploiteert bankzen.online (hierna “Service” genoemd).

Ons Privacybeleid is van toepassing op uw bezoek aan bankzen.online en legt uit hoe wij informatie verzamelen, beveiligen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze Dienst.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te verlenen en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op al het gebruik van onze Service en vormen samen met het Privacybeleid uw overeenkomst met ons (“overeenkomst”).

 1. Definities

SERVICE betekent de website bankzen.online die wordt beheerd door bankzen.online.

PERSOONLIJKE GEGEVENS betekent gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van deze gegevens (of op basis van gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

GEBRUIKSGEGEVENS zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij vanuit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

COOKIES zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

GEGEVENSVERWERKER betekent een natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke gegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor de doeleinden van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens.

GEGEVENSVERWERKERS (OF DIENSTVERLENERS) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Gegevensbeheerder verwerkt. Om uw gegevens effectiever te kunnen verwerken, kunnen wij gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners.

GEGEVENSONDERWERP is elke levende persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

DE GEBRUIKER is de persoon die onze Dienst gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van de Persoonsgegevens.

 1. Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

 1. Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

0,1. E-mailadres

0,2. Voornaam en achternaam

0,3. Telefoonnummer

0,4. Adres, land, staat, provincie, postcode, stad

0,5. Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door op de afmeldlink te klikken.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via een apparaat (“Gebruiksgegevens”).

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst met een apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, het unieke apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Cookiegegevens bijhouden

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme, unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere trackingtechnologieën gebruikt, zoals beacons, tags en scripts, om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze Dienst niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

0,1. Sessiecookies: We gebruiken sessiecookies om onze service te beheren.

0,2. Voorkeurscookies: Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

0,3. Beveiligingscookies: We gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

0,4. Advertentiecookies: Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties te tonen die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

Andere gegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen we ook de volgende informatie verzamelen: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortgegevens, staatsburgerschap, registratie op de woonplaats en feitelijk adres, telefoonnummer (werk, mobiel), details van documenten O

n opleiding, kwalificatie, beroepsopleiding, arbeidsovereenkomsten, NDA-overeenkomsten, informatie over bonussen en compensatie, informatie over burgerlijke staat, familieleden, socialezekerheidsnummer (of ander belastingbetaleridentificatienummer), kantoorlocatie en andere gegevens.

 1. Gebruik van gegevens

bankzen.online gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

0,1. om onze Dienst te leveren en te onderhouden;

0,2. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Dienst;

0,3. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u daarvoor kiest;

0,4. om klantenondersteuning te bieden;

0,5. om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren;

0,6. om het gebruik van onze Dienst te monitoren;

0,7. om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;

0,8. om enig ander doel te bereiken waarvoor u deze verstrekt;

0,9. om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, inclusief voor facturering en incasso;

0,10. om u mededelingen te doen over uw account en/of abonnement, inclusief kennisgevingen over verval en verlenging, e-mailinstructies, enz.;

0,11. om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al heeft gekocht of waarnaar u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen;

0,12. op een andere manier die wij beschrijven wanneer u de informatie verstrekt;

0,13. voor enig ander doel met uw toestemming.

 1. Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

We bewaren gebruiksgegevens ook voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

 1. Gegevensoverdracht

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Als u zich buiten PAKISTAN bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, overdragen aan PAKISTAN en deze daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

bankzen.online zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 1. Openbaarmaking van gegevens

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen openbaar maken, of u verstrekt:

0,1. Zakelijke transactie.

Als wij of onze dochterondernemingen betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

0,2. Andere gevallen. We kunnen uw gegevens ook openbaar maken:

0.2.1. aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

0.2.2. aan aannemers, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen;

0.2.3. om het doel te verwezenlijken waarvoor u het verstrekt;

0.2.4. om uw bedrijfslogo op onze website te plaatsen;

0.2.5. voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt;

0.2.6. met uw toestemming in alle andere gevallen;

0.2.7. als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

 1. Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 1. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), beschikt u over bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming, die onder de AVG vallen.

Wij streven ernaar redelijke stappen te ondernemen zodat u het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

0,1. het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die wij over u hebben;

0,2. het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren

als die informatie onjuist of onvolledig is;

0,3. het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

0,4. het recht van beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken;

0,5. het recht op gegevensportabiliteit. U heeft het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat;

0,6. het recht om toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer wij op uw toestemming vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken;

Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Houd er rekening mee dat we mogelijk geen service kunnen verlenen zonder enkele noodzakelijke gegevens.

U heeft het recht om bij een Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

 1. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA is de eerste staatswet in het land die commerciële websites en online diensten verplicht een privacybeleid te plaatsen. Het bereik van de wet strekt zich uit tot ver buiten Californië en eist van een persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en denkbaar de hele wereld) die websites exploiteert die persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten uit Californië verzamelen, om een opvallend privacybeleid op zijn website te plaatsen waarin precies wordt vermeld welke informatie wordt verzameld en welke informatie er wordt verzameld. personen met wie het wordt gedeeld, en om dit beleid na te leven.

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

0,1. gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken;

0,2. onze link naar het privacybeleid bevat het woord ‘Privacy’ en is eenvoudig te vinden op de startpagina van onze website;

0,3. gebruikers worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in het privacybeleid op onze privacybeleidpagina;

0,4. gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Ons beleid inzake “Niet volgen”-signalen:

We respecteren Do Not Track-signalen en volgen niet, plaatsen geen cookies en gebruiken geen advertenties wanneer een Do Not Track-browsermechanisme aanwezig is. Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

 1. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Als u een inwoner van Californië bent, heeft u het recht om te weten welke gegevens wij over u verzamelen, om te vragen uw gegevens te verwijderen en deze niet te verkopen (delen). Om uw gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, kunt u bepaalde verzoeken indienen en ons vragen:

0,1. Welke persoonlijke informatie we over u hebben. Als u dit verzoek doet, sturen wij u het volgende terug:

0,0,1. De categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

0,0,2. De categorieën bronnen waaruit wij uw persoonlijke gegevens verzamelen.

0,0,3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke gegevens.

0,0,4. De categorieën van derde partijen met wie wij persoonlijke informatie delen.

0,0,5. De specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

0,0,6. Een lijst met categorieën persoonlijke gegevens die we hebben verkocht, samen met de categorie van elk ander bedrijf waaraan we deze hebben verkocht. Als wij uw persoonlijke gegevens niet hebben verkocht, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

0,0,7. Een lijst met categorieën van persoonlijke gegevens die we hebben vrijgegeven voor een zakelijk doel, samen met de categorie van elk ander bedrijf waarmee we deze hebben gedeeld.

Let op: u heeft het recht om ons te vragen u deze informatie maximaal twee keer te verstrekken binnen een periode van twaalf maanden. Wanneer u dit verzoek indient, kan de verstrekte informatie beperkt zijn tot de persoonlijke informatie die we de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld.

0,2. Om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u dit verzoek indient, zullen wij de persoonlijke informatie die wij over u bewaren vanaf de datum van uw verzoek uit onze administratie verwijderen en eventuele dienstverleners opdracht geven hetzelfde te doen. In sommige gevallen kan verwijdering worden bereikt door de identificatie van de informatie. Als u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kunt u mogelijk bepaalde functies waarvoor uw persoonlijke gegevens nodig zijn, niet gebruiken.

0,3. Om te stoppen met het verkopen van uw persoonlijke gegevens. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel aan derden. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet tegen geldelijke overwegingen. Onder bepaalde omstandigheden kan een overdracht van persoonlijke gegevens aan een derde partij, of binnen onze familie van bedrijven, zonder financiële tegenprestatie echter worden beschouwd als een “verkoop” onder de Californische wetgeving. U bent de enige eigenaar van uw Persoonsgegevens en kunt op elk moment om openbaarmaking of verwijdering verzoeken.

Als u een verzoek indient om te stoppen met het verkopen van uw persoonlijke gegevens, zullen wij stoppen met het uitvoeren van dergelijke overdrachten.

Let op: als u ons vraagt om te verwijderen of op te slaan

Als u uw gegevens verkoopt, kan dit van invloed zijn op uw ervaring met ons en kunt u mogelijk niet deelnemen aan bepaalde programma’s of lidmaatschapsdiensten waarvoor het gebruik van uw persoonlijke gegevens nodig is om te kunnen functioneren. Maar in geen geval zullen wij u discrimineren vanwege het uitoefenen van uw rechten.

Om uw hierboven beschreven gegevensbeschermingsrechten in Californië uit te oefenen, kunt u uw verzoek(en) per e-mail sturen: [email protected].

Uw gegevensbeschermingsrechten, zoals hierboven beschreven, vallen onder de CCPA, een afkorting van de California Consumer Privacy Act. Bezoek de officiële California Legislative Information-website voor meer informatie. De CCPA is op 1 januari 2020 in werking getreden.

 1. Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze Dienst te faciliteren (“Dienstverleners”), namens ons Dienst te verlenen, Dienstgerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

 1. Analyses

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.

 1. CI/CD-tools

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om het ontwikkelingsproces van onze dienst te automatiseren.

 1. Reclame

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om advertenties aan u te tonen ter ondersteuning en onderhoud van onze service.

 1. Gedragsremarketing

We kunnen remarketingdiensten gebruiken om op websites van derden voor u te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 1. Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Zo is het geschetste privacybeleid gemaakt met behulp van PolicyMaker.io, een gratis tool die helpt bij het creëren van hoogwaardige juridische documenten. De privacybeleidgenerator van PolicyMaker is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel voor het maken van een privacybeleid voor blog, website, e-commerce winkel of mobiele app.

 1. Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar (“Kind” of “Kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u merkt dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.

 1. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: [email protected].

Dit privacybeleid is voor bankzen.online opgesteld door PolicyMaker.io op 19-02-2024.