DMCA

Digital Millennium Copyright Act-beleid

Welkom bij (de ”Bankzen.Online”). We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen, net zoals we van anderen verwachten dat ze onze rechten respecteren. Op grond van de Digital Millennium Copyright Act, Titel 17, United States Code, Sectie 512(c) kan een auteursrechteigenaar of diens vertegenwoordiger een verwijderingsverzoek bij ons indienen via onze DMCA-agent die hieronder wordt vermeld. Als internetprovider hebben wij het recht om immuniteit tegen genoemde inbreukclaims te claimen onder de ‘veilige haven’-bepalingen van de DMCA. Als u te goeder trouw een claim wegens inbreuk bij ons wilt indienen, moet u een kennisgeving bij ons indienen waarin de volgende informatie wordt vermeld:

Kennisgeving van inbreuk – Claim

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht (of iemand die bevoegd is om namens de eigenaar op te treden);
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 3. Identificatie van het inbreukmakende materiaal dat moet worden verwijderd en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. [Geef de URL van de betreffende pagina op om ons te helpen het vermeend aanstootgevende werk te identificeren];
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, inclusief uw naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer;
 5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de auteursrechtagent; En
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de auteursrechthebbende.

Titel 17 USC §512(f) voorziet in civielrechtelijke schadevergoedingen, inclusief kosten en advocatenhonoraria, tegen elke persoon die willens en wetens en materieel bepaalde informatie verkeerd voorstelt in een kennisgeving van inbreuk op grond van 17 USC §512(c)(3).

Stuur alle verwijderingskennisgevingen via onze contactpagina. Stuur een e-mail voor snelle aandacht.

Houd er rekening mee dat we de identiteit en informatie kunnen delen in elke claim wegens inbreuk op het auteursrecht die we ontvangen met de vermeende overtreder. Door een claim in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw identiteit en claim aan de vermeende inbreukmaker kunnen worden doorgegeven.

Verweer – Herstel van materiaal

Stel dat u een melding heeft ontvangen dat materiaal wordt verwijderd vanwege een claim wegens inbreuk op het auteursrecht. In dat geval kunt u ons een tegenvordering sturen om het betreffende materiaal op de site te laten herstellen. Genoemde kennisgeving moet schriftelijk worden gedaan aan onze DMCA-agent en moet in hoofdzaak de volgende elementen bevatten onder 17 USC Sectie 512(g)(3):

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening.
 2. Een omschrijving van het materiaal dat is verwijderd en de oorspronkelijke locatie van het materiaal voordat het werd verwijderd.
 3. Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld vanwege een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld.
 4. Uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres zich bevindt (of als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, dat u ermee instemt de jurisdictie van elk gerechtelijk arrondissement waar de dienstverlener gevestigd kan zijn) en dat u betekening of proces zult aanvaarden van de persoon of het bedrijf die de oorspronkelijke kennisgeving van de inbreuk heeft ingediend.
 5. Stuur uw verweer via onze contactpagina. E-mail wordt sterk aanbevolen.

Herhaal het inbreukbeleid

We nemen inbreuk op het auteursrecht zeer serieus. Op grond van de beleidsvereisten voor herhaalde inbreuken van de Digital Millennium Copyright Act houden we een lijst bij met DMCA-kennisgevingen van auteursrechthouders en doen we een redelijke poging om eventuele herhaalde inbreuken te identificeren. Van degenen die ons interne beleid inzake herhaaldelijke inbreuken schenden, wordt hun account beëindigd.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze pagina en het beleid voor de afhandeling van DMCA-claims op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.